top of page

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓH

Στόχος κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να προετοιμάσει το παιδί να συμμετάσχει και να συνεισφέρει στον ανώτερο δυνατό βαθμό σε όλα τα πεδία δράσης της κοινωνίας και να αναπτύξει αυτονομία.

Η ειδική εκπαίδευση θέτει για τον μαθητή με ιδιαιτερότητα ακριβώς τον ίδιο στόχο. Σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, η ειδική αγωγή δεν αποτελεί πλέον έναν ξεχωριστό κλάδο της εκπαίδευσης, αλλά συνιστά αναπόσπαστο μέρος της γενικής εκπαίδευσης. Τα παιδιά που εμφανίζουν κάποια ιδιαιτερότητα δεν αξίζει να απομονωθούν, αλλά, αντίθετα, αξίζει να ενταχθούν σε μια πλήρως ανακαινισμένη και αναβαθμισμένη γενική εκπαίδευση που να σέβεται την όποια διαφοροποίηση.

Εμείς δεν εγκολπωνόμαστε απλώς θεωρητικά αυτή την αρχή, αλλά εκμεταλλευόμαστε τις όποιες ευκαιρίες προκύπτουν καθημερινά στον χώρο μας, για να την εφαρμόσουμε πρακτικά, γιατί πιστεύουμε στη «συμπερίληψη», πιστεύουμε στη «συνεκπαίδευση», χωρίς να αποποιούμαστε τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Για εμάς η διαφορετικότητα δεν είναι ένα «πρόβλημα» που επιζητά λύση, αλλά μια δημιουργική δυνατότητα που πρέπει να αναπτυχθεί.

Επιπλέον, πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει παιδί «μη εκπαιδεύσιμο» ή παιδί «χωρίς δυναμικό», όπως δεν υπάρχουν «μη σημαντικά» παιδιά. Όλα τα παιδιά είναι σπουδαία!

Μάλιστα, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι η επιλογή μας να εκπαιδεύσουμε παιδιά που συγκαταλέγονται σε ένα ευρύ φάσμα ετερότητας έχει καταστήσει ποιοτικότερη και αποτελεσματικότερη και την εκπαίδευση των παιδιών τυπικής ανάπτυξης, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που αξιοποιούμε ειδικές διδακτικές τεχνικές και υλικό στα μεγαλύτερά μας γκρουπ!

Θα συνεχίσουμε να διαφοροποιούμε τη διδασκαλία μας και να αγκαλιάζουμε παιδιά με ιδιαιτερότητες, όπως αγκαλιάζουμε όλα τα παιδιά, μέχρις ότου μάθουμε να συμβιώνουμε αρμονικά ο ένας με τον άλλον μέσα σε μια κοινωνία αποδοχής και αλληλεγγύης.

Οι μαθητές αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις σε μικρές ομάδες (group 3/4) με την καλύτερη δοκιμασμένη δυναμική, αλλά και εξατομικευμένα, ανάλογα με τις ανάγκες. Συχνά ακολουθείται μεικτό πρόγραμμα (εξατομικευμένο και σε γκρουπ). Επιπλέον, συμμετέχουν σε πρόγραμμα παρέμβασης και αποκατάστασης των δυσκολιών τους και ανάπτυξης των δυνατοτήτων τους 2-3 φορές την εβδομάδα. Επιλέγονται οι καταλληλότερες μέθοδοι και τεχνικές και τα καταλληλότερα υλικά και μέσα για το κάθε παιδί. Η διδασκαλία γίνεται από ειδικούς παιδαγωγούς, είναι στοχοκατευθυνόμενη και οι στόχοι επαναπροσδιορίζονται σε τακτά διαστήματα. Στους γονείς παρέχονται οδηγίες και εκπαίδευση, προκειμένου να δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο στο σπίτι.

 

Στους μαθητές μας με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται παιδιά με:

  • Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες [δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, δυσαριθμησία]

  • Ελλειμματική προσοχή και υπερκινητικότητα [ΔΕΠΥ]

  • Αυτισμό [ΔΑΦ] \ Σύνδρομο Asperger

  • Αισθητηριακές αναπηρίες ακοής [Βαρήκοοι]

  • Διαταραχές λόγου και ομιλίας

  • Σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες

  • Νοητική αναπηρία
     

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

\\\\\\\\\\\\

1-2-3 Πήγα στην κυρία

Καθημερινό πρόγραμμα μελέτης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες σε μικρό γκρουπ 3/4 ατόμων

 

Ήταν ένα μικρό καράβι

Εξατομικευμένο πρόγραμμα καθημερινής μελέτης για... ιδιαίτερους επιστήμονες

 

Παρεμβαίνω... και μαθαίνω

Εξατομικευμένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα ειδικής αγωγής για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες

 

Είμαι έτοιμος για την Α΄ δημοτικού;

Πρόγραμμα σχολικής ετοιμότητας για τον έλεγχο και την ενίσχυση των απαραίτητων δεξιοτήτων

 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ

\\\\\\\\\\\\

Τεστ αξιολόγησης

επίδοσης μαθητή [μη σταθμισμένο]

Αθηνά τεστ

bottom of page